• SMK NEGERI 1 WAY PANJI
  • Terciptanya insan cerdas yang beriman, bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
DIREKTORI PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2024-2025